FUNGERER SOM SOLOPPVARMING FOR HJEMMET DITT

Hva er infrarød varme?

Infrarød varme er en form for elektromagnetisk stråling som ligger like utenfor den røde enden av det synlige lysområdet for det elektromagnetiske spektret. Noen ganger er ordet stråling feil forbundet med en skadelig effekt, men faktisk er stråling bare en prosess med energiutslipp. På samme måte som synlig lysstråling, er infrarød stråling 100% sikker, og selv våre egne kropper avgir infrarød stråling.

Infrarød varme er hovedårsaken til at vi føler oss varme når solen skinner midt på en kald dag. Vår oppfatning vil tyde på at hvis lufttemperaturen var frigjort, så ville vi også føle seg kald. Imidlertid er denne oppfatningen ikke helt nøyaktig fordi varmeenergi også kan overføres gjennom stråling av bølger utsendt av solresor uhindret gjennom rommet, og varmer et objekt som absorberer dem, inkludert kroppene våre.

Carbontec® System

Den største fordelen med Carbontec® ligger i systemets overlegne evne til å gi deg en behagelig følelse av varme. Carbontec® tilbyr en mer effektiv måte å varme opp ditt område på enn vanlige konvektorovner, fordi Carbontec® utstråler infrarød varme. I motsetning til tradisjonelle varmesystemer som varmer deg indirekte gjennom å varme opp luftmassen, stråler Carbontec® varmeenergi direkte mot deg og på overflatene i rommet ditt. Vi føler varme når infrarød varmeenergi absorberes av kroppen. Denne oppvarmingsmetoden tilsvarer det naturlige sollyset som varmer opp jorden vår.

Konvektorvarme

Konvensjonell oppvarming er mindre effektiv enn den direkte strålingen ved infrarød varme i motsetning til varmestråling. Alle tradisjonelle konveksjonsovner (elektriske ovner, varmtvannsovner og oljeovner) er mindre effektive fordi konveksjonsvarme ikke utstråler varmeenergi, men varmer i stedet opp luften, som etterpå varmer opp resten av rommet ditt. Den tradisjonelle måten ved å måtte varme opp luftvolumet, er ineffektiv fordi det kreves omtrent 3 ganger mer energi for å produsere en varmeeffekt. Varm luft i et kjølig miljø kan fortsatt få deg til å føle deg kald, siden oppvarming foregår indirekte via luften.

screen-shot-2016-12-01-at-18-03-08

ØYEBLIKKELIG VARME (Carbontec® gir deg varme umiddelbart, uten energikostbar forvarming)

Øyeblikkelig varme betyr at du ikke må vente på at rommet skal varmes opp. Du kan øyeblikkelig kjenne en behagelig varme fordi varmen umiddelbart slippes ut fra Carbontec® varmefolie. Det tar bare rundt 30 sekunder før Carbontec® når sin fulle driftskapasitet. Den varme følelsen avhenger i størst grad av hvor mye varme kroppen vår absorberer, og i mindre grad av temperaturen i luften rundt oss.

Med Carbontec® varmestråling begynner vi å kjenne varme nesten umiddelbart selv om resten av rommet fortsatt er kaldt, fordi vi absorberer varmen direkte uten å måtte vente til den omkringliggende luften blir varm. Denne opplevelsen av å kjenne varme er sammenlignbar med den varmen skiløpere eller fjellklatrere kjenner. De fryser ikke selv ved lave temperaturer i luften, så lenge solen skinner. De varmes opp av infrarød stråling som kommer fra solstrålene.

CARBONTEC® ER KLARGJORT FOR FORNYBAR ENERGI

Ved bruk av Carbontec® i ditt hjem er det mulig å benytte energi fra andre fornybare kilder som solen, vind og vann. Carbontec®-systemet kan for eksempel varme opp hele huset direkte, med gratis elektrisitet som kommer fra solcellepanelene på taket ditt. Kombinasjonen av Carbontec® og fornybar energi gjør Carbontec® svært økonomisk, særlig over tid. Carbontec® gir varme med CO2-nøytrale utslipp. Oppvarming med konvensjonelle energikilder som olje og gass blir stadig dyrere, mens oppvarming med fornybar energi ikke bare sparer miljøet, men er også er lønnsomt.

CARBONTEC® BIDRAR TIL Å FJERNE FUKT OG MUGG FRA HUSET DITT

Carbontec™ er det eneste infrarøde varmesystemet som er i stand til å fjerne og forebygge kondens, fukt og muggproblemer. Den unike perforeringsevnen hos Carbontec™ gir permeabilitet, dvs. transportering av fuktighet fra overflatene. Permeabiliteten hos varmefolien hindrer at fuktighet fanges inne i veggen og bidrar til at overflødig fukt fordamper gjennom perforeringen i materialet til Carbontec™. Andre infrarøde varmefolier, som ikke har denne nøkkelfunksjonen, er ikke egnet for installasjon i tak og vegger. De kan potensielt bidra til at fuktighet fanges mellom overflatene til varmematerialet og veggen.

Carbontec™ forebygger mugg fordi infrarød varme varmer opp vegger raskere enn luften i rommet. Dette fører til at ingen damp kondenserer, slik at muggsoppen ikke har noen mulighet til å dannes på den tørre veggen. I tillegg isolerer tørre vegger varmen bedre enn fuktige vegger, noe som senker energikostnadene.

ØKT BOAREAL

Ved å bruke Carbontec® varmesystem som hovedkilde for oppvarming vil du ikke bare spare på energiressurser, men også øke boarealet med 10% på grunn av fraværet av rør og radiatorer, samt en minimal tykkelse på materialet.

Carbontec™ varmefolie er tynn og opptar derfor minimalt med plass, i likhet med tapet. Carbontec™ folie kan legges på ethvert flatt underlag som vegger, tak og gulv, slik at det ikke lenger er behov for plasskrevende radiatorer, rør, varmeakkumulatorer og kjeler. Carbontec™ er ute av syne så snart det er installert i ditt hjem.

Carbontec™ kan og bør ideelt installeres i taket. På denne måten kan du oppnå større områdedekning for oppvarmingen. Carbontec™ 220W varmefolie vil for eksempel varme opp et 17 kvadratmeter stort område hvis den er installert i taket. Tilføyemse dekningen reduseres til 13,5 kvadratmeter hvis den er veggmontert.

CARBONTEC® ER STILLEGÅENDE

Siden det ikke er noen bevegelige eller mekaniske deler, er Carbontec™ varmefolie lydløs både i standby- og driftsmodus, i motsetning til alle konvensjonelle varmesystemer basert på vannstrømmer.

Derfor kan du komfortabelt slappe av uten noe forstyrrende støy fra radiatorer, rør, pumper eller kjeler.

100% SIKKERHET

Carbontec® materialet er motstandsdyktig mot mindre skader og vann.

Varmematerialet er ikke brannfarlig og er trygt å bruke på både innvendige og utvendige overflater hjemme. Carbontec®-materialet skades ikke i kontakt med vann. Det er ingen risiko for elektrisk støt fordi Carbontec® varmefolie er drevet med lav spenning gjennom en spesialtilpasset, sikkerhetssertifisert Carbontec® transformator.

Carbontec™ folie er egnet for baderom og andre fuktige områder. Elektromagnetiske bølger er så små at de ikker er umålbare. Alle Carbontec™ varmefolier er produsert under kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og gjennomgår strenge kvalitetskontroller. De er CE-sertifisert og godkjent av sikkerhetsselskaper som TUV og GS (Tyskland), og er UL-listet i USA.

ENKEL MONTERING OG INSTALLASJON

Carbontec® sin perforerte folie har en unik patentert overflate og et ullent belegg med NapTouch, som gjør at du kan spare opptil 32% på byggblandinger, samtidig som det er motstandsdyktig mot alkaliske påvirkninger fra fliselim eller gips. Høy adhesjon (attraksjon mellom kontaktflater) gjør at systemet kan monteres under ethvert dekorativt lag.

Installasjonen er en rask og enkel prosess som krever minimal innsats. Carbontec®-systemet består av bare noen få komponenter, som er enkle å bruke. Det er ikke behov for å installere en kjele, radiatorer eller andre ekstra rør for å drive det.

Det spesielle belegget og perforeringen på Carbontec®-folien sikrer økt attraksjon til tak og vegger, og minimaliserer mengden lim som kreves.  Dette reduserer arbeidsmengden som kreves for installasjonen. Installasjon av Carbontec® krever minimal innsats, men bør likevel utføres av fagfolk.

NEI TIL ALLERGI

Er du allergisk mot støv? Ved bruk av Carbontec® vil du ikke få intensive luftstrømmer som virvler opp støv. Det holder luften ren og moderat tørr.

ØKONOMI

Strømforbruket utgjør bare 40-60 W per kvadratmeter som er benyttet av Carbontec®-materialet, slik at Carbontec® varmesystem er 2,5 – 3 ganger mer effektivt sammenlignet med tradisjonelle konveksjonssystemer for oppvarming, inkludert de gassbaserte.

Carbontec™ varmefolie overfører energi nesten uten tap. I tillegg til å være 98% energieffektive, kan foliene til Carbontec™ levere varme med over 95% stråleeffektivitet. Til sammenligning med Carbontec™ er stråleeffektiviteten til konvensjonell oppvarming vanligvis under 30%. Dette betyr at konvensjonell oppvarming er mindre effektiv til å gi deg varmeenergi, siden mer enn 70% av varmeenergien går til å varme opp luftmassen. Oppvarming med 95% stråleeffektivitet betyr at du ikke kaster bort penger på oppvarming av luftmasser konsentrert rundt taket ditt, oppvarming som du ikke trenger.

Følgelig resulterer den overlegne stråleeffektiviteten hos Carbontec™ i at det kreves  bare en tredjedel av energien i forhold til energien som kreves til konvensjonell oppvarming. Det betyr at du med Carbontec™ ikke bare får oppvarming med overlegen kvalitet, men også sløser mindre med våre verdifulle energiressurser.