Omtrentlig beregning ved oppvarming av et hus på 100 m²

Capital expenditures, €
Gas Traditional electric heating Carbontec
Prosjektering av eksterne gassrør på 50 m 5 140
Prosjektering av varmesystem og kjeler 39 30
Installasjon av eksterne og interne gassrør 18 700
Prisen på en kjele 5 800 5 780
Installasjon og tilkobling av en kjele 2 570 2 570
Radiatorer 3 930 3 930
Metall, plast og tilbehør 2 570 2 570
Installasjon av interne ledninger og varmeradiatorer 5 140 5 140
Carbontec varmemateriale 20 100
Tilleggsutstyr 8 230
Installasjon av termostat 11 400
Totale investeringer 4 780 20 010 39 730
Ressursforbruk per måned (gass / elektrisk strøm) 900 1 280 770
Kostnader for en oppvarmingssesong (8 måneder) 7 150 10 250 6 160
Kostnader med reparasjon og vedlikehold for en oppvarmingssesong 1 540 375
Totalt for 5 års drift 43 450 53 125 30 800