HVOR DYRT VIL CARBONTEC® VARMESYSTEM BLI SAMMENLIGNET MED ALTERNATIVE VARMESYSTEMER?

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Radiatoroppvarming Carbontec infrarød varme
Kalde vegger Kalde vegger Kalde vegger Varme vegger
Varmt gulv Varmt gulv Kalde gulv Varmt gulv
Høy støvsirkulasjon Høy støvsirkulasjon Høy støvsirkulasjon Lav støvsirkulasjon
EFFEKTIVITET = 50-60% EFFEKTIVITET = 72% EFFEKTIVITET< 30% EFFEKTIVITET opptil 98%

Omtrentlig beregning ved oppvarming av et hus på 150 kvm

Investeringer, NOK
Gas Tradisjonell elektrisk oppvarming Carbontec
Prosjektering av eksterne gassrør på 50 m 5 140
Prosjektering av varmesystem og kjeler 39 30
Installasjon av eksterne og interne gassrør 18 700
Prisen på en kjele 5 800 5 780
Installasjon og tilkobling av en kjele 2 570 2 570
Radiatorer 3 930 3 930
Metall, plast og tilbehør 2 570 2 570
Installasjon av interne ledninger og varmeradiatorer 5 140 5 140
Carbontec varmemateriale 20 100
Tilleggsutstyr 8 230
Installasjon av termostat 11 400
Totale investeringer: 4 780 20 010 39 730
Ressursforbruk per måned (gass / elektrisk strøm)  900 1 280 770
Kostnader for en oppvarmingssesong (8 måneder) 7 150 10 250 6 160
Kostnader med reparasjon og vedlikehold for en oppvarmingssesong 1 540 375
Totalt for 5 års drift 43 450 53 125 30 800

INFRARØDT TERMISK KOMFORTSONE MED CARBONTEC® VARMESYSTEM

Et eksperiment utført i John B. Pierce Laboratory (USA) demonstrerte formålet med tilstrekkelig oppvarming:
Folk som var i et rom med en lufttemperatur på 50 grader Celsius og kalde vegger frøs ordentlig, mens i rommet hvor lufttemperaturen var bare 10 grader, men hvor veggene var oppvarmet, var folk svette av varme.

screen-shot-2016-12-30-at-23-51-02

Kilde: Teknisk informasjon “Heat emission, the primal energy source, is on trend again”. Nürnberg, TT Technotherm GmbH.

Varmestråling er helt forskjellig fra konvektorvarme, spesielt ved det faktum at det ikke innebærer noen varmeutveksling. Det kreves ikke noe overføringsmedium (som luft) for varmestråling, og det avhenger ikke av lufttemperaturen innendørs. Konseptet er det samme som ved infrarødt sollys – det konverteres til varme så snart lyset når huden.

Temperaturen på gulvflater, vegger, tak og objekter i rommet øker, og gir akkumulert varme tilbake til rommet. Derfor varmes gulvet og taket nesten likt ved romtemperatur.

Det er ingen luftsirkulasjon (konveksjon). Den relative luftfuktigheten forblir nesten den samme. Så, ingen flere tørre støvpartikler.

Som et resultat kan temperaturen inne i rommet falle med 6-8 grader (et fall på 1 grad er rundt 6% varmeøkonomi!), men den subjektive varmeoppfatningen forblir den samme.