HVOR DYRT VIL CARBONTEC® VARMESYSTEM BLISAMMENLIGNET MED ALTERNATIVE VARMESYSTEMER?

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Radiatoroppvarming Carbontec infrarød varme
Kalde vegger Kalde vegger Kalde vegger Varme vegger
Varmt gulv Varmt gulv Kalde gulv Varmt gulv
Høy støvsirkulasjon Høy støvsirkulasjon Høy støvsirkulasjon Lav støvsirkulasjon
EFFEKTIVITET = 50-60% EFFEKTIVITET = 72% EFFEKTIVITET< 30% EFFEKTIVITET opptil 98%