Omtrentlig beregning ved oppvarming av et hus på 150 kvm.

Investeringer, rubler
Gas Traditional electric heating Carbontec
Prosjektering av eksterne gassrør på 50 m 40 000
Prosjektering av varmesystem og kjeler 50 000
Installasjon av eksterne og interne gassrør 150 000
Prisen på en kjele 45 000 45 000
Installasjon og tilkobling av en kjele 20 000 20 000
Radiatorer 50 000 50 000
Metall, plast og tilbehør 20 000 20 000
Installasjon av interne ledninger og varmeradiatorer 40 000 40 000
Carbontec varmemateriale 158 000
Tilleggsutstyr 64 000
Installasjon av termostat 89 000
Totale investeringer: 375 000 155 000 311 000
Ressursforbruk per måned (gass / elektrisk strøm) 7 000 10 000 6 000
Kostnader for en oppvarmingssesong (8 måneder) 56 000 80 000 48 000
Kostnader med reparasjon og vedlikehold for en oppvarmingssesong 12 000 5 000
Totalt for 5 års driftn 340 000 415 000 240 000